a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

توهین و افترا

توهین و افترا

 • قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۶۰۸- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

  توهین به مقدسات:

  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۵۱۳- هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقهٔ طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

  قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴:

  ماده ۲۶- هر کس به ‌وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی ‌که به‌ ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع ‌براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

  توهین به رهبری قبلی و فعلی:

  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۵۱۴– هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

  قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴:

  ماده ۲۷- هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسوول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

  توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران:

  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۶۰۹– هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

  توهین به مقامات سیاسی خارجی:

  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۵۱۷- هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نمایندهٔ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

  تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

  دیگر مواد مرتبط با توهین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  ماده ۷۰۰- هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

  ماده ۶۳۴ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

  افترا:

  ماده ۶۹۷- هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

  تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

  ماده ۶۹۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

  ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود

  توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص در۲۰ ماده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳:

  ماده ۲۰– هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌ محکوم خواهد گردید.

  توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص در لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۷:

  ماده ۲۰- هر کس در حین انجام وظیفه کارشناسی یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین نماید به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز‌ الی ۳ ماه محکوم خواهد شد.

  توهین در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

  ماده ۴۶- هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌ وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت‌ او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.

  ماده ۴۸- هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌ حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

  ‌تبصره – در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم‌ می‌شود.

  ماده ۴۹- هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا‌ خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از‌ دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.

  توهین در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

  ماده۱۶- هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

  ماده۱۷- هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  افترا در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات ۱۳۸۹:

  ماده ۲۶- هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

  ماده ۲۷- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست ‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 • نمونه رای توهین

  در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ح.و خانم ز.الف. فرزند ب. ، هردو آزاد به قید کفالت دایر بر توهین نسبت به شاکی ح.ج.؛ دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۳۶۷۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، شکایت شاکی، مودای گواهی گواه، اقرار متهمین به این که به شاکی گفتیم معتاد که حکایت از تخفیف و تحقیرآمیز بودن آن دارد و دفاعیات بلاوجه آن ها توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی به مشارالیهم متن کامل رای …

  نمونه رای افترا

  در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند ن. دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهارجلدی آموزش خوش نویسی) که تحت عنوان (ثبت اثر هنری ادبی متعلق به شاکی به نام خود) در پرونده کلاسه شماره بایگانی ۹۰۰۲۱۷ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است موضوع شکایت آقای الف.ح. فرزند ی. با وکالت خانم ع.ح.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، ملاحظه تصویر اوراق پرونده کلاسه متن کامل رای …

  نمونه رای توهین

  در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس ۱۱۰ که حکایت از انتساب بزه به متهم دارد متن کامل رای …

 • نمونه شکواییه افترا و توهین

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با مشتکی عنه … به علت موضوع … دچار اختلافاتی شدیم که ایشان در تاریخ … ضمن بی حرمتی به بنده تهمت زده و اعمال … را بدون هیچ دلیل و مدرکی و به طور صریح به من نسبت دادند که چند نفر از افراد حاضر در محل شاهد این قضیه بودند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با استناد به دلایل اینجانب که شامل شهادت شهود و… می شود و همچنین به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعقیب و مجازات متهم به دلیل هتک حرمت و توهین و افترا را دارم.

  نمونه شکواییه افترا توسط شوهر

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ …….. در دفترخانه شماره ………. شهرستان ………. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. پس از گذشت مدت ….. ماه/سال از زندگی مشترک ایشان سر به ناسازگاری گذاشته و دارای سوءرفتار و سوء معاشرت با بنده می باشند. اینجانب به دلیل صبر و بردباری سکوت نمودم. اما در رفتارهای ایشان تغییری ایجاد نشد و چندین بار بنده را مورد آزار و اذیت قرار دادند و مدتی است که به اینجانب عنوان مجرمانه ……. را نسبت داده اند و بنده نیز به دلیل رفتارهای ناشایست ایشان به مدت ….. روز است که در منزل پدرم زندگی می کنم. ایشان همچنین در محل زندگی پدرم حضور یافته و با وقاحت به من تهمت و افترای ………. زده اند که باعث بی آبرویی بنده شده است و چند نفر از اهالی محل نیز شاهد رفتارهای ایشان بوده اند که حاضر به شهادت می باشند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ….. می باشد و با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم.

  نمونه شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجزمانده اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.

  نمونه شکواییه توهین و فحاشی

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند. چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ………. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

 • بدون ديگاه

  ارسال نظر