a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶،۱۲،۱۳ و۱۷ دیوان عدالت اداری.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶،۱۲،۱۳ و۱۷ دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶،۱۲،۱۳ و۱۷ دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای هوشنگ جعفری‎قوام‎آبادی و آقای سیدحسین موسوی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶،۱۲،۱۳ و۱۷ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۸/۴۶۲ و ۷۹/۹۱

شاکی : آقای هوشنگ جعفری‎قوام‎آبادی و آقای سیدحسین موسوی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۳۲۱ موضوع شکایت آقای سیدمحمد ابطحی به طرفیت کمیسیون ماده ۲۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد غذایی و بهداشتی به خواسته ابطال و فسخ رأی کمیسیون ماده ۲۰ مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده‌ است.
با توجه به ماده ۳ و۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و به لحاظ این‌که رأی مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و ماده ۳ مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده ۲۰ مرقوم و براساس صلاحیت کمیسیون مزبور صادر گردیده و تبصره ۲ ماده ۳ فوق‌الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی بودن رأی مذکور و اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون مذکور در اصدار رأی مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننموده‌اند و در پرونده امر نیز مشهود نگردید، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی می‌باشد. لذا در مورد صدور رأی مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده‌ است و حکم بر رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۲۰۵ موضوع شکایت خانم محبوبه خسروی‎نژاد به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر امور دارو و به خواسته لغو دستورجلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ کمیسیون قانونی داروخانه‌ها در خصوص ابطال پروانه داروخانه به شرح دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده‌ است.
نظر به این‌که اشتغال به امور فنی داروخانه‌ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این‌که شاکیه احد از وراث مرحوم دکتر فیض‎اله خسروی‎نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تأسیس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجع ذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت نیز هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دایر به عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ کمیسیون داروخانه‌ها و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام شاکیه صادر می‌گردد.
ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۱۳ موضوع شکایت آقای ناصر زمان‎زاده به طرفیت اداره کل نظارت بر امور دارویی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده‌ است، اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به دلایل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، زیرا این اقدام یک نوع محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلایل باشد.
همچنین با عنایت به این‌که اختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرایطی علاوه بر قانون جهت دریافت پروانه تأسیس داروخانه‌ها مجاز نمی‌باشد. بنابراین مشروط نمودن صدور پروانه تأسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون بوده علیهذا به دلایل فوق‌الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‎عنه به صدور پروانه تأسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر و اعلام می‌گردد.
د) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۶۵ و ۷۸/۳۲۵ موضوع شکایت خانم مهری سجادی به طرفیت
مدیرکل امور دارویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
مدیرکل امور دارویی استان اصفهان
به خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۸ و۲۵۳۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده ‌است، نظر به این‌که اشتغال به امور فنی داروخانه‌ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ مبنی بر ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۱۳۶۵ هیأت وزیران و با توجه به این‌که شاکیه احد از وراث قانون مؤسس داروخانه‌ بوده و بقیه وراث نیز حق خود را به نامبرده هبه نموده‌اند و سازمان طرف شکایت نیز هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه ابراز ننموده‌ است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به تأکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه به وسیله مسئول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلات لازم در رشته مربوط و وجوه تمایز شرایط مسئول فنی با شخص مؤسس مراکز مذکور و این‌که داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد مؤسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست،‌ البته نسبت به مسئول فنی باید طبق مقررات اقدام شود،‌ بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب ۶ و۱۲ و۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاریخ۳ /۴/۱۳۸۰ شماره دادنامه: ۹۸
کلاسه پرونده:۷۸/۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سرپرست دفتر کل ارتباط قوه قضاییه و مجریه.
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر