a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۱۹ دیوان عدالت اداری.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۱۹ دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۱۹ دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سرپرست شهرداری منطقه ۲ قم. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۱۹ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۶/۷۹

شاکی : سرپرست شهرداری منطقه ۲ قم.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
۱٫شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۷۵/۱۹۸ موضوع شکایت آقای عبدالرحمن سلطانی به طرفیت شهرداری قم به خواسته زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ اعلام داشته‌ است قطعه زمین مورد نظر شاکی در طرح فضای سبز قرار گرفته و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی در قبال واگذاری قطعه زمین معوض در حق شاکی به عهده نداشته‌ است علیهذا قرار رد شکایت فعلی شاکی صادر می‌گردد.
۲٫شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۷۱۹ موضوع شکایت آقای سیدحسین بکایی به طرفیت شهرداری قم به خواسته درخواست زمین معوض به شرح دادنامه شماره۴۱۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده‌ است.
نظر به این‌که قطعه ۱۴ به شاکی واگذار و حسب نامه مورخ ۸/۵/۷۱ سرپرست شهرداری قم عنوان استانداری تهران پلاک مورد واگذاری به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آب در طرح جامع قبلی فضای سبز و در طرح فعلی کارگاه‌های غیر مزاحم شهری منظور گردید و نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ شهرداری موظف به دادن عوض یا پرداخت بهاء گردیده‌ است لذا ضمن رد ایراد عدم صلاحیت شهرداری رأی به ورود شکایت شاکی و الزام طرف به اجابت درخواست مشارالیه صادر می‌گردد.
۳٫شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۸ موضوع شکایت آقای رضا عباسیان به طرفیت شهرداری قم به خواسته معوض زمین به شرح دادنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده‌ است، با توجه به این‌که زمین مورد نظر در فضای سبز قرار گرفته شکایت وارد تشخیص، حکم به الزام شهرداری به دادن معوض یا بهاء عادلانه روز صادر و اعلام می‌گردد.
۴٫شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۰ موضوع شکایت آقای ولی‌اله حسینی به طرفیت شهرداری قم به خواسته زمین معوض واقع در طرح فضای سبز به شرح دادنامه شماره ۵۶۸ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده‌ است، چون زمین مذکور در طرح فضای سبز قرار گرفته و شهرداری زمین مزبور را تملک نکرده ‌است تا موظف به اعطای زمین معوض به ایشان باشد لذا خواسته موجه نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۷/۱۵۱۱ موضوع شکایت آقای محمدرضا اخوان به طرفیت شهرداری قم به خواسته الزام خوانده به پرداخت نرخ روز یا تحویل معوض به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده‌ است، با توجه به لایحه جوابیه عین مال در اختیار مدعی است و شهرداری تصرفی ندارد و تعهدی جهت اعطای معوض نکرده و صرف در طرح زمین، شهرداری را ملزم به خرید یا اعطای معوض نمی‌سازد بنا به جهات فوق حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
۵٫شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۲۶۷ موضوع شکایت آقای سیدحسین کریمی به طرفیت شهرداری قم به خواسته رفع تعرض به شرح دادنامه شماره ۲۴۵ مورخ ۹/۳/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده‌ است، شهرداری قم طی نامه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ عنوان استاندار قم به‌طور صریح اعلام داشته چون اراضی شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آب قم در طرح اولویت‏دار شهرداری قرار ندارد و نیازی به اراضی موصوف نمی‌باشد و ازطرفی شهرداری در حال حاضر زمین معوض در اختیار ندارد لذا با واگذاری تمامی اراضی به اعضاء شرکت تعاونی موافقت می‌نماید بنابه جهات فوق شاکی استحقاق برخورداری از قطعه زمین اختصاصی را دارا بوده و شکایت به این کیفیت وارد می‌باشد.
۶٫شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۳۵ موضوع شکایت آقای رضا علی‎خانی به طرفیت شهرداری قم به خواسته زمین معوض یا وجه آن با نرخ روز به شرح دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده‌ است، با عنایت به نامه ۲۷/۵/۷۰ و ۲۵/۱۲/۷۰ استانداری تهران به شهرداری قم مبنی بر واگذاری زمین معوض و نظر به این‌که زمین مذکور در فضای سبز قرار گرفته شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به دادن معوض یا بهاء عادلانه روز آن صادر می‌گردد.
۷٫شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۲۰۰ و ۱۲۸ موضوع شکایت آقای محمدراکی واحد دادرس به طرفیت شهرداری قم به خواسته الزام شهرداری به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۵۳۹-۵۳۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۵ چنین صادر نموده‌ است، نظر به این‌که الزام شهرداری بر واگذاری زمین مورد توافق عیناً و با عوضاً در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از موارد تعیین شده در ماده ۱۱ قانون دیوان نیست بنابراین قرار رد شکایت را صادر می‌نماید.
۸٫شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۳۲۴ موضوع شکایت آقای حسین رزاقی به طرفیت شهرداری قم به خواسته زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ چنین رأی صادره نموده‌ است درخواست معوض یا قیمت زمین در صلاحیت دیوان نبوده و خارج از مصادیق بندهای ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری است لذا قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
۹٫شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۹۶ موضوع شکایت آقای ابوالفضل رضایی به طرفیت شهرداری قم به خواسته معوض زمین تصرف شده به شرح دادنامه شماره۲۴۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده‌ است، خواسته شاکی جنبه حقوقی دارد و از شمول بندهای ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
۱۰٫شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۵۸۷ موضوع شکایت آقای خواجه نصرالدین اشراقی به طرفیت شهرداری قم به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۳ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده‌ است. موضوع شکایت شاکی بیانگر مطالبی است که رسیدگی به آ‌ن منحصراً از نوع دعاوی حقوقی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است فلذا قرار عدم صلاحیت دیوان صادر می‌شود.
۱۱٫شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۲۵۸ موضوع شکایت آقای علی اصغر خلج‎حسینی به طرفیت شهرداری قم به خواسته درخواست زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۸ خواسته شاکی را دارای جنبه حقوقی و ترافعی دانسته‌اند لذا قرار رد شکایت را صادر نموده‌ است.
۱۲٫شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۸۴ موضوع شکایت آقای سیدحسین کاظمیان به طرفیت شهرداری قم به خواسته معوض زمین به شرح دادنامه شماره ۹۳۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۹ خواسته شاکی را خارج از مصادیق بندهای ماده ۱۱ قانون دیوان تشخیص داده لذا قرار رد شکایت را صادر نموده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، چون به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و یا خودداری آنها از انجام وظایف قانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی در قلمرو صلاحیت دیوان قرار دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین موردتملک دولت و شهرداری‌ها و اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری از مصادیق ماده مذکور است بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب ۱ و۳ و۴ و۱۰ و۱۷ و۱۹ بدوی دیوان در حدی‏که متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدور حکم در ماهیت شکایت می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است.
ثانیاً، با عنایت به وقوع ملک اعضای شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضای سبز و محل استقرار کارگاه‌های غیر مزاحم شهری و اظهارات نماینده شهرداری قم به شرح منعکس در صورت‏مجلس مورخ ۵/۳/۷۶ در پرونده کلاسه ۱/۷۴/۷۱۹ شعبه اول بدوی دیوان مبنی بر واگذاری زمین معوض به تعدادی از اعضاء شرکت تعاونی مذکور و مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ دادنامه‌های صادره مشعر بر ورود شکایت شاکیان و الزام شهرداری قم به پرداخت بهای زمین و یا معوض آن صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‏الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر