a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۰ دیوان عدالت اداری.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۰ دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۰ دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان حسین‎علی آریان‎فر و محمدعلی رازی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۰ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۸/۱۰۸، ۷۹/۱۲۰

شاکی : آقایان حسین‎علی آریان‎فر و محمدعلی رازی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۵۱ موضوع شکایت آقای رسول خاصی‎پور و … به طرفیت وزارت علوم و آموزش عالی- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته ارتقاء گروه استخدامی فارغ‎التحصیلان ۹ دوره از سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۶۲ مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان به شرح دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۲ چنین رأی صادره نموده است:
اولاً تعیین ارزش استخدامی توجهی به وزارت آموزش عالی نداشته و شکایت علیه مرجع مرقوم مردود است.
ثانیاً نظر به این‌که مدلول دادنامه‎های سابق‎الصدور شماره ۷۳۲/۷۳۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۰ در مورد فارغ‎التحصیلان دوره‎های دو ساله ۴۳ تا ۵۶ در مورد گروه شغلی در مورد شکات این پرونده هم انطباق دارد و تعداد واحدهای گذرانده شکات متجاوز از نصاب مقرر است و مفاد نامه ۲۴/۱۰۰/۴۸۸۶ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۱ دفتر تجهیز نیروی انسانی و نامه ۳۲/۱۰۰/۹۵۹۲۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ سازمان جنگل‌ها مؤید وجاهت خواسته است و نظر به این‌که خواسته شکایت ارتقاء گروه استخدامی با توجه به واحدهای گذرانده شده آنان است و این امر دخالت در اعطاء ارزش علمی که در صلاحیت وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی است نمی‌باشد بنا به مجموع مراتب مرقوم استحقاق شکات به ارتقاء گروه استخدامی مورد درخواست وارد است و به ورود شکایت در این قسمت رأی می‎دهد.
ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۶۶۷ موضوع شکایت آقای بهروز سیوایی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناس ارشد از تاریخ استحقاق ۱۳۶۹ به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است.
با عنایت به این‌که شاکی مدعی است از جمله واجدین شرایط دادنامه ۵۸۸ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری بوده و با گذراندن جمعاً ۱۰۹ واحد درسی و مفاد نامه ۵/۲/۱۳۷۳ مدیرکل دفتر طبقه‎بندی مشاغل، حقوق و مزایا و امور کارکنان دولت و نیز توضیحات نماینده طرف شکایت دایر به این‌که رأی ۵۸۸ توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع به مرحله اجراء درآمده است لذا خواسته عنوان شده به نظر موجه بوده و بنا به مراتب مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به تسری مفاد رأی فوق‎الاشعار درباره مشارالیه صادر می‎گردد.
ج) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰ و ۷۷/۲۳۷ موضوع شکایت آقای یاور شهبازی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تعلیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء به کارشناسی ارشد به شرح دادنامه شماره ۸۵۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است.
شاکی و افرادی مانند او دوره‎ای را در مؤسسه عالی آموزش (دانشکده منابع طبیعی) گذرانده‎اند و برابر تأیید آن واحد ۱۵۳ واحد درسی را با موفقیت به پایان برده‎اند. اداره طرف شکایت شخص را واجد شرایط ارتقاء ندانسته است در صورتی که این امر قبل از این نیز در بعضی از شعب دیوان توسط اشخاص دیگر مطرح گردیده و ذی‌نفعان حکم مقتضی به نفع خود از شعب ۱۱ و ۱۳ دیوان دریافت نموده‎اند و با در نظر گرفتن جمیع جهات و این‌که گذراندن ۱۵۳ واحد درسی در یک واحد آموزشی رسمی می‎باید ارزش و اثری در زندگی افراد داشته باشد که نمودش در ارتقاء اداری است حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی صادر و اعلام می‎دارد.
د) شعبه چهاردم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۴۲۹ موضوع شکایت آقای حسین‎علی آریافر به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق ۱۳۶۹ به شرح دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است.
با توجه به لایحه جوابیه ۳۱/۱۱/۱۳۷۷ مدیرکل دفتر امور تولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دایر براینکه طرح این قبیل دادخواست‌ها در شعب دیوان مورد تأیید این سازمان نبوده … و بر این اساس هرگونه موافقت یا عدم موافقت با رفتار استخدامی مشخص و معین با دارندگان گواهینامه‎هایی که ارزش علمی آنان طبق برنامه‎های مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین نشده باشد از اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد و آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۱ دیوان وفق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری نبوده است و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۷ مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست دایر بر این‌که صحت و سقم مدارک تحصیلی مربوط به وزارت علوم و آموزش عالی تعیین و تأیید می‎گردد در ارتباط با شکایت مطروحه فعلی شاکی از ناحیه طرف‌های شکایت تخلفی از قانون و مقررات و یا مخالفت با آنها و همچنین از جهاتی که در دادخواست تقدیمی عنوان شده ایراد و اشکالی که موجب تضییع حق شاکی شود مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروحه نامبرده صادر و اعلام می‎گردد.
ه‍( شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۷۵ موضوع شکایت آقای محمدعلی رازی به طرفیت ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه کارشناسی ارشد از تاریخ ۱۳۶۹ به شرح دادنامه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است.
سازمان متبوع شاکی در پاسخ اعلام نموده‎اند که ارزشیابی مدرک تحصیلی کارکنان در محدوده وظایف این سازمان نبوده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت این مهم را عهده‎دار می‌باشد و مفاد دادنامه شماره ۵۸۸ شعبه سیزدهم هم صرفاً در مورد کارکنان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور معتبر بوده و نمی‎توان آن را جهت سایر دستگاه‌های دولتی تسری داد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در لایحه جوابیه خود اعلام نموده‎اند که الزام به رفتار استخدامی کارشناسان ارشد با فارغ‎التحصیلان دوره‎های دو ساله مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان که با طی دوره تکمیلی و گذرانیدن چندین واحد درسی و به استناد این‌که همانند فارغ‎التحصیلان دوره‎های مزبور که دوره تکمیلی را طی ننموده و توسط دیوان عدالت اداری همتراز لیسانس شناخته شده‎اند می‎بایست همتراز فوق لیسانس گردند موضوعی است که مورد تأیید این سازمان نبوده است.
اولاً تعیین شرایط لازم از جمله مدارک تحصیلی و سوابق تجربی به منظور احراز مشاغل مختلف و ارتقاء گروه قانوناً به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده که این شورای طبق طرح طبقه‎بندی مشاغل شرایط مذکور را تعیین کرده است.
ثانیاً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و مقررات و ضوابط اجرایی آن کیفیت تعیین و تغییر گروه شغلی مستخدمان دولت بر اساس عوامل مربوط از جمله مدرک تحصیلی آنان مشخص شده و دارندگان مدارک تحصیلی با مقاطع مختلف از یکدیگر متمایز گردیده‎اند.
ثالثاً تعیین ارزش و امتیاز هر یک از مدارج تحصیلی از جهت اعمال حقوق استخدامی به حکم قانون از وظایف خاص سازمان امور اداری و استخدامی کشور محسوب شده است.
رابعاً هرگونه موافقت و یا عدم موافقت با رفتار استخدامی مشخص و معین با دارندگان گواهینامه‎هایی که ارزش علمی آن طبق برنامه‎های مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین نشده باشد از اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
خامساً به منظور اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول آن کمیته‎ای تحت عنوان کمیته اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل با ترکیب پیش‎بینی شده در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تشکیل گردیده که تطبیق وضعیت استخدامی کارمندان از لحاظ تخصص گروه استخدامی با توجه به مدارک تحصیلی تجربی مربوطه با کمیته مذکور می‌باشد که در مانحن فیه علی‎الظاهر چنین مسیری طی نگردیده است و آنچه که مربوط به تعمیم و نظریه کمیته اجرایی مورد بحث در مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۷۲ در سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که به نظر می‎رسد از باب عملی نمودن و اجرای مفاد دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۲ شعبه سیزدهم دیوان بوده مرتبط به کارکنان سازمان مذکور بوده و قابل تسری به کارکنان سازمان محیط زیست نخواهد بود.
بنابه مراتب مذکور در فوق و از لحاظ این‌که مفاد آراء مورد استناد شاکی هم ولو این‌که در مورد یک و یا چند نفر از همکاران شاکی در شرایط مساوی با وی اصدار گردیده است صرف از چگونگی صدور آنها الزاماً برای شعب دیگر دیوان لازم‎الاتباع نمی‎تواند باشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده حکم به در آن صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
از آنجایی که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و سرایت آثار مترتب بر یک دوره تحصیل خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره‎های بعدی قانوناً الزامی نیست و تعیین ارزش تحصیلی هر دوره علی‎الاطلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است و با توجه به مواد ۳۰ و ۳۶ قانون استخدام کشوری که وفق آنها تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیری و برنامه‎ریزی کشور محول شده است و سازمان مزبور شرایط احراز کلیه رشته‎های شغلی و مقررات مربوط به ارتقاء گروه را تفصیلاً تدوین و تصویب نموده است.
فلذا بهره‎مندی از حقوق و مزایای دوره‎های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر امکان‌پذیر است. از این رو دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۸ شعبه چهاردهم و دادنامه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این مقصود است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی برابر قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر