a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه ۲۶۹۸۲/۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه ۲۶۹۸۲/۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد.

ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه ۲۶۹۸۲/۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نورعلی ثقفی. با خواسته ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه ۲۶۹۸۲/۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۹۹/۷۸

شاکی : آقای نورعلی ثقفی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، در خصوص حل مشکل اراضی امامیه واقع در پلاک ۱۷۶ اصلی بخش ده مشهد قرار شد اسناد مالکیت اراضی مذکور باطل گردد و زمین شهری به تناسب میزان مالکیت هر مالک مقداری زمین معوض تحویل مالکین دهد و برای آنان سند صادر نماید. مع‌الوصف سازمان مسکن و شهرسازی به این بهانه که اینجانب جزء معترضین به رأی کمیسیون ماده ۵۶ نبوده‌ام و در موعد اعتراض نکرده‌ام هیچ‌گونه اقدامی را میسور ندانسته است. و بخشنامه اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد را ارائه نموده است. با توجه به تضییع حق درخواست ابطال بخشنامه موصوف و الزام سازمان مسکن به تحویل زمین معوض را دارم.
رئیس ثبت اسناد ناحیه ۲ مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۸۲۲/۲ن مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند که بخشنامه شماره ۲۶۹۸۲/۲ن مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ به استناد قسمت آخر فراز ۳ بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر و به موجب آن اسناد کلیه پلاک‌های فرعی مجزی شده که به نام افراد مختلف صادر و تسلیم گردیده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام گردیده است.
سازمان مسکن و شهرسازی خراسان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۲۳۵/۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند،‌ با توجه به این‌که در قوانین موضوعه تکلیف و حقی برای دارندگان اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی متصور نشده لذا در اجرای صورت‎جلسات مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۳ و ۱۳/۱۱/۱۳۷۳ قائم‌مقام وقت دادگستری خراسان و مسئولین محترم استان و نمایندگان خرده مالکین مساعدتاً‌ به منظور حل مشکل آنان در همان زمان مقرر شد به مالکین زمین معوض در چارچوب مفاد صورت‎جلسات مذکور واگذار شود که اسامی و مشخصات آنان در لیست ۲۱۰۵ نفری معترضین به رأی کمیسیون ماده ۵۶ که در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده دارای پرونده اعتراض هستند ثبت شده باشد که مشخصات آقای نورعلی ثقفی در لیست مذکور نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مورد شکایت متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان نمی‌باشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر